Kurumsal eğitimler, firma ve şirketlerin çalışanlarının ve yöneticilerinin katıldığı eğitimler olup, kurumda eksik olunan konuların geliştirilmesi ve böylelikle daha verimli çalışmalar yapılmasını sağlar.


Platform Akademi, şirket eğitimleri alanında en iyi hizmet verem kurumlardan bir tanesi olup, firmanızdaki eksikliklerin tespiti ve verilmesi gereken eğitimler konusunda size bir yol gösterici olabilir.


Kurumsal Eğitim Nedir?


Kurumlarda çalışmakta olan personellerin belli değerlendirmelere tabi tutularak eksikliklerin belirlenmesi sonucunda bu eksiklikleri gidermeye yönelik olarak yapılan çalışmalar kurumsal eğitim olarak kabul edilir.


Günümüzde hem ülkemizde hem de Dünya’da şirket eğitimlerinin önemi büyüktür. Bu eğitimler, yalnızca mesleğe yönelik olmayıp çalışanların bireysel gelişimleri ve toplu halde çalışırken daha uyumlu olmalarına yönelik de olabilir.


Kurumsal Eğitimin Avantajları


Başarılı bir eğitim firması aracılığı ile almış olduğunuz şirket eğitimleri hem çalışanlar hem kurumlar için pek çok yarar sağlar.


Personeller, kendilerini geliştirir ve hem bilgileri hem de becerileri artarken kurumsal için daha verimli birer eleman haline gelirler.
Mesleki eğitimlerde, yenilikleri öğrenmiş olurlar. Böylelikle, çalışmalarını yeni tekniklerle sürdürebilirler.
Kurumdaki çalışanlar arasında iş birliği ve takım çalışması yapma kabiliyeti artar. Böylelikle, çalışmalar takım halinde daha kısa sürede tamamlanabilir.
Firma içerisindeki motivasyon artar ve bu da doğrudan iş verimini arttırır.
Hem çalışanlar hem de yöneticiler ile personel arasındaki güven duygusunda artış gözlenir. Üstelik bu güven artışına rağmen alt-üst ilişkileri de daha düzenli bir hal alır.
Kurum içerisinde kullanılan malzemelerde israfa gidilmesi önlenir ve çalışanlar daha tutumlu davranır.
Personel, kurumu daha da benimser ve böylelikle çalışma verimi artar.
İş esnasında yapılan hatalar azalır. Hataların azalması ile beraber hem zamandan hem de paradan kar edilmiş olur.


Kurumsal Eğitimler Hangi Bölümlerden Oluşur


Dış Ticaret Eğitimi: Dış ticaret üzerine hizmet veren kurumlarda çalışan personele yönelik olarak düzenlenmiş olan bu eğitimde katılanlar güncel prosedürleri öğrenirler ve bir dış ticaret firmasındaki işleri rahatlıkla yürütebilecek düzeye gelirler. Dış ticaret eğitimi 50 saatlik bir ders olup kurumun iş düzenine göre 2 ya da 4 haftada tamamlanabilir.


Finans Eğitimi: Platform Akademide katılacağınız 40 saatlik bir eğitim olarak programlanan finans eğitimi sonucunda, diğer eğitimlerde olduğu gibi Milli Eğitim onaylı bir sertifika alırsınız.


İnsan Kaynakları Eğitimi: 60 saatlik bir programdan oluşan insan kaynakları eğitimine, firmaların yöneticileri, girişimci ya da girişimci adayları katılabilir. Yeni çalışanların nasıl seçileceği, mülakat sürecinden tutun bordroların hazırlanmasına kadar pek çok konunun eğitimi verilir.


Yönetici Asistanlığı Eğitimi: 4 hafta ve 50 saat süren üst düzey yönetici asistanlığı eğitiminde, kişisel gelişim için de katılanlara büyük katkı olacaktır. İletişim türleri, rapor, sunulama, Office kullanımı gibi alanlarda eğitimler olmaktadır.


Pazarlama ve Satış Eğitimi: 32 hafta süren pazarlama eğitiminde etkili pazarlama stratejileri ve marka oluşturma süreci hakkında gelişimler amaçlanmaktadır.


Eğiticinin Eğitimi: Kurum bünyesinde eğitim vermek için çalışan eğiticilerin gelişimi üzerine kurulmuş bir eğitim programıdır.